Gubody Ferenc Szakképző Iskola
Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.
Tel: 06-53/500-574
Email: info@gubody.t-online.hu
 

Kezdőlap   

Hírek   

Iskolánk   

Névadónk   

Iskolánk Dolgozói    

Eseménynaptár   

Képzések   

HÍD program 

Szakgimnázium 

Szakközépiskola 

Szakiskola 

Dokumentumok   

Emlékkönyv   

Médiatár   

Linkek   

Elérhetőség   

Alapítvány   

 

Pályázatok   

   

 

 

 

 

 
 
Képzések

SZAKKÉPZÉSI HÍD-PROGRAM

HÍD II. program

A Híd 2. programban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli − fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával.

A HÍD 2. programban a képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit azegész életen át tartó tanuláshoz;és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlenkompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Emellett a közismereti program törekszik a NAT-ban megfogalmazott célok lehetőség szerinti teljesítésre.

A HÍD 2. program további célja, hogy az integrált vagy hagyományos tartalmakat hordozó műveltségterületek segítségévelérvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozását.

Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát.

Felvételi feltételek:
- legalább 6. általános iskolai bizonyítvány
- Betöltött 15. életév

Tanórák:

Kommunikáció és anyanyelv
Idegen nyelv (angol, német)
Matematika
Társadalom és jelenkorismeret
Természetismeret
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok
Testnevelés

Informatika
Családi életre nevelés
Vállalkozzunk I.
Konfliktuskezelés
Tanulásmódszertan
Önismeret és viselkedéskultúra
Szakmát elmélet és gyakorlat


10 hónapos Szakképzési HÍD II. program

Intézményünk 10 hónapos szakképzési HÍD II. program szerint működő osztályokat is indít, melynek során közismereti oktatást nyújtunk. Ennek eredményes befejezését követően tanulóink az alapfokú tanulmányok befejezését bizonyító HÍD-tanúsítványt kapnak. Tanulmányaikat középfokú oktatási intézményekben folytathatják.

 


20 hónapos Szakképzési HÍD II.
rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés
SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ
OKJ: 31 346 02

- 10067-12: Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
- 10070-12: Munkahelyi kommunikáció

 


20 hónapos Szakképzési HÍD II.
rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés
CSALÁDELLÁTŐ
OKJ: 31 341 04

- 11033-12- Élelmiszerek, táplálkozási, ételkészítési alapismeretek;
- Családellátás, -gondozás;
- Lakókörnyezet kialakítás;
- Család- és háztartás-ellátási gyakorlat.

 


20 hónapos Szakképzési HÍD II.
rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés
BETEGKÍSÉRŐ
OKJ: 31 723 01

- 11110-12-Egészségügyi alapismeretek,
- 11164-12-Logisztika,
- 11165-12-Mentéstechnika


20 hónapos Szakképzési HÍD II.
rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés
GYORSÉTTERMI ELADÓ
OKJ: 31 811 02

- 10044-12-Élelmiszer, fogyasztóvédelem;
- 10046-12-Szakmai idegen nyelv;
- 10056-12-Gyorsétkeztetés, ételeladás.


20 hónapos Szakképzési HÍD II.
rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés
KONYHAI KISEGÍTŐ
OKJ: 21 811 01

- 10044-12-Élelmiszer, fogyasztóvédelem;
- 10049-12 Konyhai kisegítés


20 hónapos HÍD II. hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés
RAKTÁROS
OKJ: 31 341 04

- 11508-12: Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
- 10032-12: Marketing
- 10036-12: Termelési és nagykereskedelmi raktározás
- 11507-12: Az áruforgalom lebonynlítása

 

Copyright © 2009 Gubody Ferenc Szakképző Iskola